அம்மா » » வேண்டாச்சதைக்கு

வேண்டாச்சதைக்கு

11-07-10 22:51 0 கருத்து

பொன்னாங்காணிக்கீரையுடன் துவரம்பருப்பு நெய் சேர்த்து சாப்பிட உடல் பெருக்கும். துவரம்பருப்பு மிளகு சேர்த்த சமைத்து சாப்பிட வேண்டாத சதை நீங்கும்.

தொடர்புகளுக்கு