அம்மா » » முகப்பரு நீங்க

முகப்பரு நீங்க

11-07-10 22:51 0 கருத்து

முகப்பருவை நீக்க சிறிதளவு சாதிக்காயை இழைத்து தினமும் பருக்களின் மீது தடவி வர, பருக்கள் இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்துவிடும்.

தொடர்புகளுக்கு