அம்மா » » மலட்டுத்தன்மை நீக்க

மலட்டுத்தன்மை நீக்க

11-07-10 22:52 0 கருத்து

முளைவந்த பயரை மூன்று மாதம் காலையில் தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால் மலட்டுத்தன்மை நீங்க வாய்ப்புண்டு. அம்மூன்று மாதமும் கோப்பி, தேனீர் அருந்துவதை தடுக்கலாம்.

தொடர்புகளுக்கு