அம்மா » » பவழமல்லி சாந்து

பவழமல்லி சாந்து

11-07-10 22:49 0 கருத்து

பவழமல்லி பூக்களை கசக்கிப்பிழிந்து அந்தச்சாற்றை வெயிலில் காயவைத்தால் பவழமல்லி சாந்து கிடைக்கும்.

தொடர்புகளுக்கு