அம்மா » » கொசுத்தொல்லைக்கு

கொசுத்தொல்லைக்கு

11-07-10 22:49 0 கருத்து

துளசி இலையை உடலில் தேய்த்துக்கொண்டு படுத்தால் கொசு அருகிலேயே வராது. நிம்மதியாய் தூங்கலாம்.

தொடர்புகளுக்கு