அம்மா » » கர்ப்பவலி நீங்க

கர்ப்பவலி நீங்க

11-07-10 22:48 0 கருத்து

பிரசவித்த பெண்ணிற்கு கர்ப்பவலி இருந்தால் அடி வயிற்றில் தேன் தடவுவது வலியை நீக்கும்.

தொடர்புகளுக்கு